Implementere prosesser

Vi støtter realiseringen av en bærekraftig lavere arbeidskapital ved å implementere robuste og effektive prosesser.

Aktiviteter:

  • Støtte med implementering av den reviderte strukturen, prosessene og retningslinjene
  • Forbedring av kommersielle vilkår
  • Opprette og legge inn en "cash culture" i organisasjonen
  • Overvåke fremdrift og bidra til styringsmøter

Nedenfor finner du et eksempel på hvordan vi overvåker realiseringen av det identifiserte forbedringspotensialet i leverandørgjeld. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Graf

Tjenester