Diagnostisk gjennomgang

Vi utfører en diagnostisk gjennomgang for å identifisere ”quick wins" og langsiktige arbeidskapitalforbedringsmuligheter, inkludert en arbeidskapital-referanse for å sammenligne ytelsen mot andre bedrifter.

Aktiviteter:

  • Analyse av prosesser og prosedyrer
  • Ledelsesintervjuer, besøk i bedriften
  • Kvantifisering og validering av arbeidskapitalforbedringer
  • Identifisering av relevante tiltak

Nedenfor finner du to eksempler på vår diagnostikk. Kontakt oss for mer informasjon.

 

graf

 

tabell

Tjenester