Kundefordringer

En helhetlig oppfatning av kundefordringer er kritisk

For å forbedre arbeidskapital er det viktig å se på OTC-prosessen («Order To Cash») på tvers av flere funksjoner, inkludert salg og markedsføring, økonomi og drift. Dette er spesielt viktig gitt potensialet for motstridende prioriteringer - for eksempel vil salgsavdelingen holde kundene lykkelige mens økonomiavdelingen ønsker å akselerere kontantinnsamling. Dette krever nøye utviklede tilnærminger for å balansere avveiningene knyttet til hver avgjørelse som er gjort i OTC-prosessen.

Prosessdiagram

Det er lett å tenke på kontantinnsamling som et eksternt problem - selskapet mot en verden med kunder som betaler for sent. Den gode nyheten er at mange trinn for å redusere kundefordringer ligger godt innenfor bedriftens kontroll. En grundig kontantstrømanalyse av hele OTC-prosessen kan ikke bare føre til en engangs gjenoppretting av ubetalte fordringer, men til varige gevinster i form av akselerert kontantstrøm, lavere kostnader, redusert gjeld og større kundetilfredshet.

Vi blander vår erfaring, verktøy og forståelse for beste praksis i virksomheten med teamets operasjonelle erfaring og lokal kunnskap for å skape en helhetlig styring av arbeidskapitalhåndtering som kan forbedre kontant-, kostnads- og servicenivåene - og utstyre organisasjonen til å realisere og opprettholde bedre arbeidskapitalprestasjon

Overvåk og forbedre prosessindikatorer for nøkkelregnskapet

Vi bruker indikatorer for å vurdere helsen til din arbeidskapitalstyring, for å hjelpe deg å forstå din bedriftsarbeidskapitalytelse sammenlignet med tilsvarende bedrifter, og for å forenkle deres kontinuerlig forbedring av prosessen.

Indikatorer:

  • Days Sales Outstanding (DSO) /  Gjennomsnittlig utestående kundefordringer
  • Aldring forfalte / utestående kundefordringer
  • Tap på fordringer
  • Faktureringsfeil
  • Vektet gjennomsnittlig utestående kundefordringer
  • Vektet gjennomsnittlig antall dager til innbetaling

Vi undersøker alle faser av inntektssyklusen - fra salgsstyring til ordrebehandling til fakturering til innbetaling - som påvirker kundefordringer. Denne kontantstrømsanalysen hjelper deg å forstå hvordan og når kontanter beveger seg fra kundene dine til din bedrift.

Løsninger