Løsninger

Kundefordringer

For å forbedre arbeidskapital er det viktig å se på OTC-prosessen («Order To Cash»)

Leverandørgjeld

For å forbedre arbeidskapitalen er det viktig å se på PTP-prosessen («Purchase To Pay»)

Lagerstyring

For å forbedre arbeidskapitalen, ser vi på FTF-prosessen («Forecast To Fulfill»)